dorebin search icon

جستجو بین نام دوره‌ها، مدرسان و آموزشگاه‌ها

بنویس تا برات پیداش کنم!

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

بازی سازی

"وقتی از بازی (Game) صحبت می‌کنیم به یاد موضوعاتی مانند سرگرمی و انواع بازی‌های رایانه‌ای و... می‌افتیم. اما یک بخش مهمی وجود دارد که این بازی‌های رایانه‌ای ساخته می‌شوند. بازی‌سازی یک هنر و مهارت است برای برنامه نویسی، طراحی، ساخت و توسعه یک بازی رایانه‌ای که می‌توان این مهارت را فرا گرفت.\r\nشما می‌توانید تمامی دوره‌ها‌ی سراسر اینترنت در مورد آموزش بازی‌سازی را در دوره‌بین و در دسته‌بندی بازی‌سازی در اختیار داشته باشید و به جستجو میان آن‌ها بپردازید و دوره‌ای با بهترین کیفیت و قیمت را انتخاب کنید و همچنین می‌توانید در قسمت سفر آموزشی دوره‌بین، با نقشه راه یادگیری بازی‌سازی بیشتر آشنا شوید."