بازگشت

فیلتر


قیمت

None

قیمت

رشته فلسفه

فلسفه مطالعه پرسش‌های عمومی و اساسی‌ است؛ مانند پرسش‌های مربوط به عقل، وجودیت، دانش، ارزش‌ها، ذهن و زبان. چنین سوالاتی اغلب به عنوان مشکلاتی مطرح می‌شوند که باید مورد مطالعه قرار بگیرند یا حل شوند. این اصطلاح احتمالاً توسط فیثاغورس ابداع شده‌ است. شما می‌توانید تمامی دوره‌ها‌ی سراسر اینترنت در مورد فلسفه را در دوره‌بین و در دسته بندی فلسفه در اختیار داشته باشید و به جستجو میان آن‌ها بپردازید‌ و دوره‌ای با بهترین کیفیت و قیمت را انتخاب کنید و همچنین می‌توانید در قسمت سفر آموزشی دوره‌بین، با نقشه راه یادگیری فلسفه بیشتر آشنا بشوید.


1 دوره