بازگشت

فیلتر


قیمت

None

قیمت

زبان آلمانی

زبان آلمانی با داشتن تقریباً ۱۰۰ میلیون گویشور بومی در سراسر جهان، یکی از زبان‌های بزرگ جهان و پرگویشورترین زبان مادری در اتحادیه اروپاست. زبان آلمانی همچنین پس از انگلیسی و فرانسوی سومین زبان خارجی و از نظر گویشوران کل، دومین زبان بزرگ در اتحادیه اروپا است. آلمانی در آلمان، اتریش، سوئیس، بلژیک و لیختن‌اشتاین زبان رسمی و پرگویش‌ترین زبان است. شما می‌توانید تمامی دوره‌ها‌ی سراسر اینترنت در مورد زبان آلمانی را در دوره‌بین و در دسته بندی زبان آلمانی در اختیار داشته باشید و به جستجو میان آن‌ها بپردازید‌ و دوره‌ای با بهترین کیفیت و قیمت را انتخاب کنید و همچنین می‌توانید در قسمت سفر آموزشی دوره‌بین، با نقشه راه یادگیری آلمانی بیشتر آشنا بشوید.


1 دوره