بازگشت

فیلتر


قیمت

None

قیمت

زبان روسی

زبان روسی یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل است و در روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان یک زبان رسمی است. روسی پرگویشورترین زبان مادری در اروپا و از نظر جغرافیایی گسترده‌ترین زبان در اوراسیا است. این زبان همچنین با داشتن بیش از ۲۵۸ میلیون گویشور کل در سراسر جهان گسترده‌ترین زبان اسلاوی‌ست. روسی از نظر شمار گویشوران بومی هفتمین و از نظر شمار کل گویشوران هشتمین زبان جهان است. شما می‌توانید تمامی دوره‌ها‌ی سراسر اینترنت در مورد زبان روسی را در دوره‌بین و در دسته بندی زبان روسی در اختیار داشته باشید و به جستجو میان آن‌ها بپردازید‌ و دوره‌ای با بهترین کیفیت و قیمت را انتخاب کنید و همچنین می‌توانید در قسمت سفر آموزشی دوره‌بین، با نقشه راه یادگیری روسی بیشتر آشنا بشوید.


1 دوره