بازگشت

فیلتر


قیمت

None

قیمت

زبان‌های برنامه‌نویسی

زبان برنامه‌نویسی یک زبان مصنوعی انگلیسی و نوعی زبان نوشتاری است که برای بیان محاسباتی که توسط یک کامپیوتر قابل انجام است، طراحی شده‌ است. زبان‌های برنامه‌نویسی برای ایجاد برنامه‌هایی به کار می‌روند که رفتار یک ماشین را مشخص می‌کنند، الگوریتم دقیق را بیان می‌کنند، یا روشی برای تعامل انسان و رایانه هستند. شما می‌توانید تمامی دوره‌ها‌ی سراسر اینترنت در مورد آموزش زبان برنامه نویسی را در دوره‌بین و در دسته بندی زبان برنامه نویسی در اختیار داشته باشید و به جستجو میان آن‌ها بپردازید و دوره‌ای با بهترین کیفیت و قیمت رو انتخاب کنید و همچنین می‌توانید در قسمت سفر آموزشی دوره‌بین، با نقشه راه یادگیری زبان برنامه نویسی بیشتر آشنا شوید.


1 دوره