بازگشت

فیلتر


قیمت

None

قیمت

زبان چینی

زبان چینی توسط بیشتر مردم هان و دیگر اقلیت‌های قومی چین مورد مکالمه قرار می‌گیرد. ۱٫۲ میلیارد نفر انسان حدود ۱۶٪ جمعیت دنیا به یکی از گونه‌های چینی به عنوان زبان اول تسلط دارند. چینی همچنین یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد است. شما می‌توانید تمامی دوره‌ها‌ی سراسر اینترنت در مورد زبان چینی را در دوره‌بین و در دسته بندی زبان چینی در اختیار داشته باشید و به جستجو میان آن‌ها بپردازید‌ و دوره‌ای با بهترین کیفیت و قیمت را انتخاب کنید و همچنین می‌توانید در قسمت سفر آموزشی دوره‌بین، با نقشه راه یادگیری چینی بیشتر آشنا بشوید.


1 دوره