بازگشت

فیلتر


قیمت

None

قیمت

سلامت روان

سلامت روان به معنای اجرای موفقیت آمیز و درست عملکرد روانی است که موجب فعالیت‌های سازنده، برقراری ارتباط با سایر افراد جامعه و توانایی تطبیق با تغییرات یادگیری و اعتماد به نفس می‌شود. و یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های سلامت و بهداشت یک جامعه محسوب می‌شود. برخورداری از این نعمت در داشتن زندگی آسوده و دستیابی به اهداف والای زندگی دارای اهمیت زیاد است. شما می‌توانید تمامی دوره‌ها‌ی سراسر اینترنت در مورد سلامت روان را در دوره‌بین و در دسته بندی سلامت روان در اختیار داشته باشید و به جستجو میان آن‌ها بپردازید و دوره‌ای با بهترین کیفیت و قیمت رو انتخاب کنید و همچنین می‌توانید در قسمت سفر آموزشی دوره‌بین، با نقشه راه یادگیری سلامت روان بیشتر آشنا شوید.


1 دوره