dorebin search icon

جستجو بین نام دوره‌ها، مدرسان و آموزشگاه‌ها

بنویس تا برات پیداش کنم!

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

عکاسی

"عکاسی یا در زبان انگلیسی فتوگرافی (Photography) از دو کلمه فتو (Photo) و گرافی (Grapghy) تشکیل شده است. فتو همان نور و ثبت یا نگارش را گرافی می گویند. یعنی عکاسی هنر ثبت نور و ایجاد عکس است. عکاسی دارای سه حیطه می‌باشد که اولین آن هنر است، چون باید همراه با ذوق و سلیقه و احساسات و عواطف عکاس باشد و همچنین بر روح مخاطب اثر گذار باشد. بعدی حوزه علمی آن است. به این منظور که یک عکاس اگر اصول عکاسی را نداند نمی‌تواند آنچه که در درون خود دارد را بیان کند و ارتباط آن با حوزه اول قطع می شود و همچنین هرگز نمی‌تواند وارد حوزه سوم آن یعنی صنعتی بودن عکاسی شود. عکاسی یک شغل و فعالیت اجتماعی است و می تواند مانند یک صنعت گسترش یابد به شرطی که اصول و قواعد علمی آن مانند دیگر شغل ها به خوبی رعایت شود.\r\nشما می‌توانید تمامی دوره‌ها‌ی سراسر اینترنت در مورد عکاسی را در دوره‌بین در اختیار داشته باشید و به جستجو میان آنها بپردازید‌ و دوره‌ای با بهترین کیفیت و قیمت را انتخاب کنید و همچنین می‌توانید در قسمت سفر آموزشی دوره‌بین، با نقشه راه یادگیری عکاسی بیشتر آشنا شوید."