بازگشت

فیلتر


قیمت

None

قیمت

مدرسه و دانشگاه

مدارس و دانشگاه‌ها مؤسسه های آموزشی هستند که با هدف تأمین فضای آموزشی و آموزش به دانش آموزان و دانشجویان توسط معلمین و اساتید طراحی شدند. دانشگاه‌ها معمولاً به تعدادی گروه علمی درون دانشکده تقسیم می‌شوند و در کنار ارائه دروسی مانند مهندسی، فلسفه، جامعه شناسی، ادبیات، پزشکی و روانشناسی، امکانات رفاهی خاصی را برای دانشجویان فراهم می‌‌کنند. مدارس نیز به سه دسته ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم تقسیم می‌شوند.


1 دوره