بازگشت

فیلتر


قیمت

None

قیمت

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع شاخه ای از رشته مهندسی است که تلاش می کند با توسعه، بهبود و یکپارچه سازی سامانه های پیچیده، افراد، پول،دانش،اطلاعات، تجهیزات، انرژی و مواد را بهینه سازی کند. شما می‌توانید تمامی دوره‌ها‌ی سراسر اینترنت در رابطه با مهندسی صنایع را در دوره‌بین و در دسته بندی مهندسی صنایع در اختیار داشته باشید و به جستجو و مقایسه بین آن‌ها بپردازید‌ و دوره‌ای با بهترین کیفیت و قیمت را انتخاب کنید و همچنین می‌توانید در قسمت سفر آموزشی دوره‌بین، با نقشه راه یادگیری مهندسی صنایع بیشتر آشنا بشوید.


1 دوره