dorebin search icon

جستجو بین نام دوره‌ها، مدرسان و آموزشگاه‌ها

بنویس تا برات پیداش کنم!

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

مهندسی کامپیوتر و نرم افزار

"مهندسی کامپیوتر و نرم افزار دانشی است ترکیبی از مباحث نرم افزاری و کامپیوتر است. که با طراحی و توسعه و تولید سیستم های رایانه ای و تولید نرم افزار های کامپیوتر سر و کار دارد. این رشته چندین زمینه مورد نیاز از علوم رایانه و نرم افزار را برای توسعه سخت افزار و کامپیوتر با هم ادغام می کند.\r\nشما می‌توانید تمامی دوره‌ها‌ی سراسر اینترنت در رابطه با مهندسی نرم افزار و کامپیوتر را در دوره‌بین و در دسته بندی مهندسی نرم افزار و کامپیوتر در اختیار داشته باشید و به جستجو و مقایسه بین آن‌ها بپردازید‌ و دوره‌ای با بهترین کیفیت و قیمت را انتخاب کنید و همچنین می‌توانید در قسمت سفر آموزشی دوره‌بین، با نقشه راه یادگیری مهندسی نرم افزار و کامپیوتر بیشتر آشنا شوید."