dorebin search icon

جستجو بین نام دوره‌ها، مدرسان و آموزشگاه‌ها

بنویس تا برات پیداش کنم!

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

موسیقی

"موسیقی (Music) یا آهنگ فعالیتی است که از صدا و سکوت تشکیل شده و هنگامی که این صدا و سکوت با ملودی، ریتم و هارمونی ترکیب شود به یک هنر تبدیل می‌شود که از آن به عنوان هنر اول انسان نام میبرند. احساس و عواطف و تخیل یک هنرمند می تواند یک موسیقی را پر و بال دهد و بر جان یک انسان بشیند و اثری پر احساس و چند بعدی (دارای چند معنا) و با ویژگی های خارق العاده ایی بسازد که بر دیگران تاثیر بگذارد.\r\nشما می‌توانید تمامی دوره‌ها‌ی سراسر اینترنت در مورد آموزش موسیقی را در دوره‌بین در اختیار داشته باشید و به جستجو میان آنها بپردازید‌ و دوره‌ای با بهترین کیفیت و قیمت را انتخاب کنید و همچنین می‌توانید در قسمت سفر آموزشی دوره‌بین، با نقشه راه یادگیری موسیقی بیشتر آشنا شوید."