dorebin search icon

جستجو بین نام دوره‌ها، مدرسان و آموزشگاه‌ها

بنویس تا برات پیداش کنم!

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

نقاشی

"نقاشی هنر به تصویر کشیدن است، هنر بیان احساسات و عواطف و انتقال اطلاعات و مفاهیم مختلف، هنر نقاشی دارای تاریخچه طولانی و قوی ایی است که نشان دهنده اهمیت آن می‌باشد.نقاشی‌ها در یک تقسیم بندی بزرگ‌تر به نقاشی‌های شرقی و نقاشی‌های غربی تقسیم می‌شود و مطابق با این تقسیم بندی سبک های نقاشی تعریف و مشخص می‌شوند. و هر کدام از این دسته بندی ها دارای چندین سبک است مانند انتزاعی و مدرنیسم و غیره و هر سبک دارای قوانین و قواعد و ابزار مخصوص به خود می‌باشد.شما می‌توانید تمامی دوره‌ها‌ی سراسر اینترنت در مورد نقاشی را در دوره‌بین و در دسته بندی نقاشی در اختیار داشته باشید و به جستجو میان آن‌ها بپردازید و دوره‌ای با بهترین کیفیت و قیمت رو انتخاب کنید و همچنین می‌توانید در قسمت سفر آموزشی دوره‌بین، با نقشه راه یادگیری نقاشی بیشتر آشنا شوید."