dorebin search icon

جستجو بین نام دوره‌ها، مدرسان و آموزشگاه‌ها

بنویس تا برات پیداش کنم!

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

پایه های تحصیلی و کنکور

به کلی‌ترین بخش‌های سنوات تحصیلی دانش آموزان در نظام 12 پایه ای آموزش و پرورش گفته می‌شود که آموزش پیش‌دبستانی، آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه و آموزش عالی(آموزش دانشگاهی) را در بر می‌گیرد. ابتدایی: ابتدایی نخستین گام آموزش رسمی‌ است که در کشور ایران دوره آن ۶ ساله است و توانایی خواندن و نوشتن به دانش آموزان آموزش داده می‌شود و در کلاس‌های بعدی متون بیشتر و آشنایی با مقدمات علوم درس داده می‌شود تا دانش آموز به متوسطه اول راه پیدا کند. متوسطه اول: دانش‌آموزان پس از گذراندن دوره ابتدایی وارد دوره جدیدی به نام متوسطه اول می‌شوند که شامل سه‌پایه تحصیلی هفتم، هشتم و نهم می‌شود. متوسطه دوم: متوسطه دوم پس از دوره اول آغاز می‌شود و شامل سه‌پایه تحصیلی دهم، یازدهم، دوازدهم است. سامانه آموزش متوسطه در ایران شامل سه شاخه نظری، فنی و حرفه‌ای و کار و دانش است. به‌طور معمول، دانش‌آموزان پس از گذراندن پایه اول برپایه امکانات موجود و استعداد، و علاقه و عملکرد تحصیلی، به یکی از این شاخه‌ها وارد می‌شوند. کنکور: آزمون سراسری پذیرش دانشگاه‌های کشور که با نام کنکور یا کنکور سراسری هم شناخته می‌شود، آزمونی است که هرساله برای پذیرش دانشگاه های کشور برگزار می‌شود و نمره گرفته شده مبنای ورود به دانشگاه های ایران است.