بازگشت

فیلتر


قیمت

None

قیمت

پایگاه داده

پایگاه داده سیستمی هوشمند و مجموعه ای منظم و سازمان یافته و به صورت الکترونیکی از داده‌های ذخیره شده است. که اطلاعات را به صورت سازمان یافته، دسته بندی شده، و سفارشی سازی شده در اختیار ما قرار می‌دهد.شما می‌توانید تمامی دوره‌ها‌ی سراسر اینترنت در مورد پایگاه داده را در دوره‌بین و در دسته بندی پایگاه داده در اختیار داشته باشید و به جستجو میان آن‌ها بپردازید و دوره‌ای با بهترین کیفیت و قیمت رو انتخاب کنید و همچنین می‌توانید در قسمت سفر آموزشی دوره‌بین، با نقشه راه یادگیری پایگاه داده بیشتر آشنا شوید.


1 دوره