dorebin search icon

جستجو بین نام دوره‌ها، مدرسان و آموزشگاه‌ها

بنویس تا برات پیداش کنم!

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

تصویر دوره آموزشی

تومان
( نظر )

کسب و کار

"کسب و کار یا بیزینس (Business) به مجموعه‌ای گفته می‌شود که خدمت (Service)، کالا (Product) و یا هر دو را برای مشتریان (خریداران) و کاربران خود آماده و ارائه می‌کند. کسب و کار معمولا برای کسب درآمد و سود (انتفاعی) تشکیل می‌شوند و همچینین یک کسب و کار می‌تواند غیرانتفاعی باشد و مالک کسب و کار از آن سودی نبرد.\r\nیک کسب و کار می‌تواند خصوصی یا دولتی باشد. به این‌صورت که یک کسب و کار خصوصی برای یک یا چند شخص و مردم عادی باشد و یا می‌تواند به شکلی باشد که دولت آن را در جهات متفاوت اداره و مدیریت کند.\r\nشما می‌توانید تمامی دوره‌ها‌ی سراسر اینترنت در مورد کسب و کار، استارتاپ، مدیریت، کارآفرینی، منابع انسانی و... را در دوره‌بین و در دسته بندی کسب و کار در اختیار داشته باشید و به جستجو میان آن‌ها بپردازید و دوره‌ای با بهترین کیفیت و قیمت رو انتخاب کنید و همچنین می‌توانید در قسمت سفر آموزشی دوره‌بین، با نقشه راه یادگیری کسب و کار بیشتر آشنا شوید."