بازگشت اطلاعات دوره

فیلتر


قیمت

عکس دوره آموزش جامع طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها

آموزش جامع طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها

رایگان

دوره‌های مشابه

go down iconبره پایین

مشخصات دوره


امتیاز: 4.9-11

زمان: 49 ساعت

آموزشگاه: مکتب خونه

توضیحات


تجارب فراگیران

add comment icon ثبت تجربه

مطالب دوست‌داشتنی1 دوره