بازگشت اطلاعات دوره

فیلتر


قیمت

عکس دوره آموزش رایگان طراحی لرزه‌ای سازه‌ها براساس عملکرد

آموزش رایگان طراحی لرزه‌ای سازه‌ها براساس عملکرد

رایگان

دوره‌های مشابه

go down iconبره پایین

مشخصات دوره


امتیاز: 0.0-0

زمان: 35 ساعت

مدرس: حر خسروی

آموزشگاه: مکتب خونه

توضیحات


تجارب فراگیران

add comment icon ثبت تجربه

مطالب دوست‌داشتنی1 دوره