بازگشت اطلاعات دوره

فیلتر


قیمت

عکس دوره آموزش متاآنالیز یا فراتحلیل Meta-Analysis با SPSS

آموزش متاآنالیز یا فراتحلیل Meta-Analysis با SPSS

329,000 تومان

دوره‌های مشابه

go down iconبره پایین

مشخصات دوره


امتیاز: 4.8-3

زمان: 2 ساعت

آموزشگاه: فرادرس

توضیحات


تجارب فراگیران

add comment icon ثبت تجربه

مطالب دوست‌داشتنی1 دوره