بازگشت اطلاعات دوره

فیلتر


قیمت

عکس دوره آموزش برنامه‌ریزی و مذاکره انگلیسی

آموزش برنامه‌ریزی و مذاکره انگلیسی

رایگان

دوره‌های مشابه

go down iconبره پایین

مشخصات دوره


امتیاز: 4.6-2

زمان: 5 ساعت

آموزشگاه: مکتب خونه

توضیحات


تجارب فراگیران

add comment icon ثبت تجربه

مطالب دوست‌داشتنی1 دوره