بازگشت اطلاعات دوره

فیلتر


قیمت

عکس دوره آموزش رایگان Pandas

آموزش رایگان Pandas

رایگان

دوره‌های مشابه

go down iconبره پایین

مشخصات دوره


امتیاز: 2.7-8

زمان: 6 ساعت

آموزشگاه: مکتب خونه

توضیحات


تجارب فراگیران

add comment icon ثبت تجربه

مطالب دوست‌داشتنی1 دوره