بازگشت اطلاعات دوره

فیلتر


قیمت





عکس دوره آموزش رایگان دینامیک سازه‌ها

آموزش رایگان دینامیک سازه‌ها

رایگان

دوره‌های مشابه

go down iconبره پایین

مشخصات دوره


امتیاز: 4.7-4

زمان: 36 ساعت

مدرس: رضا رؤفی

آموزشگاه: مکتب خونه

توضیحات


تجارب فراگیران

add comment icon ثبت تجربه

مطالب دوست‌داشتنی



1 دوره