بازگشت اطلاعات دوره

فیلتر


قیمت

عکس دوره آموزش کارگردانی با فرزاد مؤتمن

آموزش کارگردانی با فرزاد مؤتمن

324,500 تومان

دوره‌های مشابه

go down iconبره پایین

مشخصات دوره


امتیاز: 4.1-2

زمان: 14 ساعت

آموزشگاه: مکتب خونه

توضیحات


تجارب فراگیران

add comment icon ثبت تجربه

مطالب دوست‌داشتنی1 دوره