بازگشت اطلاعات دوره

فیلتر


قیمت

عکس دوره آموزش رایگان مکانیک کوانتوم پیشرفته 1

آموزش رایگان مکانیک کوانتوم پیشرفته 1

رایگان

دوره‌های مشابه

go down iconبره پایین

مشخصات دوره


امتیاز: 4.6-20

زمان: 54 ساعت

آموزشگاه: مکتب خونه

توضیحات


تجارب فراگیران

add comment icon ثبت تجربه

مطالب دوست‌داشتنی1 دوره