بازگشت اطلاعات دوره

فیلتر


قیمت

عکس دوره آموزش رایگان مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها

آموزش رایگان مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها

رایگان

دوره‌های مشابه

go down iconبره پایین

مشخصات دوره


امتیاز: 3.5-2

زمان: 40 ساعت

آموزشگاه: مکتب خونه

توضیحات


تجارب فراگیران

add comment icon ثبت تجربه

مطالب دوست‌داشتنی1 دوره