بازگشت اطلاعات دوره

فیلتر


قیمت





عکس دوره آموزش رایگان NumPy

آموزش رایگان NumPy

رایگان

دوره‌های مشابه

go down iconبره پایین

مشخصات دوره


امتیاز: 2.9-6

زمان: 12 ساعت

آموزشگاه: مکتب خونه

توضیحات


تجارب فراگیران

add comment icon ثبت تجربه

مطالب دوست‌داشتنی



1 دوره